Ouders

Ouders

 

 

Het samenwerken met ouders (en context) is van groot belang bij de begeleiding van het kind en of jongere. Ouders maken zich zorgen, hebben vragen, nood aan ondersteuning en kunnen bijdragen in het begrijpen van het gedrag van het kind.

 

Ouderbegeleiding is dan ook een belangrijk aspect binnen de behandeling van hun kind, waarbij telkens rekening wordt gehouden met de vragen en noden van ouders en kind. Hierbij is het van groot belang dat het kind in zijn authenticiteit wordt gerespecteerd.

 

Daarnaast kunnen ouders terecht voor specifieke opvoedingsondersteuning, psycho-educatie, ...

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved.